top of page

TESLİMAT VE İADE KOŞULARI

I- TESLİMAT KOŞULARI

1.      bushoppingtr, MÜŞTERİ ile arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin (“Sözleşme”) oluştuğu tarihten itibaren en fazla 30 ( otuz) gün içerisinde Sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile MÜŞTERİşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, anlaşmalı kargo şirketi aracilığı ile MÜŞTERİşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak

2.      Sözleşme konusu ürünün teslimatı bushoppingtr'nin anlaşmalı olduğu kargo firmasının (Yurtiçi Kargo) gönderi alanıyla sınırlıdır. bushoppingtr'nin sorumluluğu anlaşmalı olduğu kargo firmasının gönderi alanın bitiminde sona erer. 

3.      Sözleşme konusu ürün, mücbir sebepler, hava muhalefeti, deprem, sel, yangın, salgın hastalık vb gibi olağanüstü durumlar nedeni ile 30 (otuz) günlük yasal ሱሬ içinde teslim edilemez ise, bushoppingtr bu durumu MÜŞTERİ'ye bildirir. Bu durumda MÜŞTERİsiparişi iptal edebilir,varsa benzer bir ürün ile değiştirilmesini isteyebilir veya teslimatın gecikmesine ኔደን ኦላን ዱሩም ኦርታዳን ካልካና ካዳር በክሌይቢሊር። MÜŞTERİ'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödemeye ilişkin (varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen ቱም ödemeler) iade ቢልዲሪም ታሪክደን itibaren en geç 14 (ondört) gün iekürüşleşlezlezlezler

4.      Teslimat adresi olarak bildirilen adreste yapılan ürün teslimatında MÜŞTERİ'nin adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda, bushoppingtr ፣ ሶዝሌሽሜ'ደን ዶጋን ኢዲሚኒ ኢፋ እትም ካቡል እድሊር። Teslimat adresinde, ürünü ተስሊም አላካክ ኪምሰኒን ኦልማማሲ ዱሩሙንዳ ካርጎ ፋርማሲ ኢሌ ኢርቲባታ ገቺሌሬክ ሲፓሪሲን ሰቭኪያትይን ታኪፕ ቬ ዱዘንለምክ ሙሼቴሪያን ሶረምሉሉጉንዳዲር።


II- ካይማ ሃኪ

1.      MÜŞTERİ, 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir .

2.      Cayma hakkı süresi, Sözleşme konusu ürünün MÜŞTERİ'ye veya MÜŞTERİ'nin gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa teslim edildiği gün ባሽላር

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

·       Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün ,

·       Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketici veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

·       Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketici veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün ኢሳስ አሊን.

1.      Cayma hakkının kullanılması için yasal süresi içerisinde, Sözleşme'de de yer alan Cayma Hakkı Formu kullanılarak bushoppingtr'ye faks veya e-posta vasıtası ኢሌ አቺክ ቢር ሼኪልዴ ቢልዲሪምደ ቡሉኑልማስይ ገረክሊድር።

2.     _cc781905-5cde-3194-bb3b-156a

1.     Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçrsuntuler doğruzrısel

2.     ካቡክ ቦዙላቢለን ወያ ሶን ኩላንማ ታሪክ geçebilecek

3.     Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibilarm korışularışürürışurışan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler.

4.     Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğülermarı gesın


III- İADE KOŞULARI:

ሱሬሲንዴ ካይማ ሃቂ ኩላኒላን ኡርኑኑ ኢዴ ኢሽለምሌሪኒን ታማምላናቢልሜሲ ኢቺን ኣሳጊዳኪ ኮሹላሪን ቃርሺላንማሲ ጌሬክሜክቴዲር።

1.      Cayma hakkının kullanılması halinde, MÜŞTERİ cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü bushoppingtr 'ዬ ሴቭክ ኢርሳሊየሲኒን ቢር ኑሻሲ ኢሌ ቢርሊክቴ ያዴ ሰበቢኒ ወ ታልቢኒ አቺክቻ በያን ደርደርክ ጎንደርር። MÜŞTERİ'ye veya MÜŞTERİ'nin gösterdiği teslimat adresindeki kişiye/kuruluşa teslim edilen ürünün bushoppingtr'ye gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneğinin yahut kargo takip numarası bilgisinin ve ayrıca fatura aslı ürün ile birlikte gönderilmiş ise fatura aslının da bushoppingtr'ye gönderilmesi/bildirilmesi zorunludur.

2.      Ürün kurumsal olarak satın alınmış ise, ürün gönderimi iade faturası düzenlenerek yapılmalıdır.

3.      Ürünle birlikte alınan hediye ya da kampanyalı ürün varsa, ilgili ürünler de iade olarak gönderilmelidir. Bununla birlikte (ኩሱርሉ ዩሩን ሃሪፅ) iade talebine konu olan ürünün iade alınması sonrasında, ilgili siparişin dahil olduğu bir kampanya varsa, iade sonrasında kampanya koşullarındaki herhangi birılmanaşulıdımı. ኦርኔጊን ቤሊ ቢር ሚክታርዳ አልኢሽቬሪሽ ያፒልዲጊንዳ verilen hediye çeklerinin ደይ, iadeden sonra bu hediye çekine hak kazanmaya yetecek derecede ürün tüketicide kalmamış ise ücret iadesi benden düşülür.

4.      Ürün, kargo firmasına teslim edilmeden önce, MÜŞTERİ tarafından hasar görmeyecek şekilde paketlenmelidir.

5.      Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün anlaşmalı kargo firması (Yurtiçi Kargo) aracılığı ile bushoppingtr'ye geri gönderilmesi halinde kargo ቤዲ ቡሾፒንግትር ታራፊንዳን ካርሽላኒር፣ አክሲ ሃልዴ ካርጎ በደ ምእትርይ አይትር።

6.      İade edilmek istenen ürün bushoppingtr'ye ulaştığında, bushoppingtr'nın iade ekibince incelenecektir. ኢንሴልሜ ሱሬሲ 7 iş günüdür. Bu süreye hafta sonu ve ረስሚ ታቲል ጉንለሪ ዳሂል ደጊልድር። ኢንሴሌሜ ሶኑኩንዳ iade koşullarını karşıladiğı tespit edilen ürünlerden; MÜŞTERİ'nin iadesini istediggi ürünlerin ücret iadesi yapılacaktır. MÜŞTERİ'nin değişim istediggi taleplerde ise, ilgili ürün stoklarda varsa MÜŞTERİ'ye gönderilecek, aksi durumda ücret iadesi yapılacaktır.

7.      İade talebi olumlu sonuçlandığında, ücret iadesi, alışveriş aşamasında kullanılan kartın ait olduğu bankaya yapılacaktır. Ücret iadesi yapıldığında MÜŞTERİ'ye e-posta ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ücret iadesinin MÜŞTERİ ሄሳቢና ያንሲማ ሱሬሲ፣ ኢስለም ያፒላን ባንክያ göre 1 ila 8 iş günü arasında değişebilmektedir.

8.      İnternet üzerinden satın alınan ürünün iade ya da değişim işlemi bushoppingtr satış noktalarından yapılamamaktadır.

 

bushoppingtr Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ürün İade Adresi:

አድናን ካህቬሲ ማሃሌሲ ሳኪን ሶካክ ቁጥር፡4/1

34528 ቤይሊክዱዙ, ኢስታንቡል

0 212 855 95 95 እ.ኤ.አ

ቱም ሳይፋላር

bottom of page